Qua đoạn clip trên, cảnh báo các nhà nuôi chó không được sự quản lý của người chủ, việc nuôi chó thả rông trên địa bàn đông dân cư dễ gây tai nạn nghiêm trọng cho người khác, và cũng là nghiêm nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính người chủ nuôi.

TRỌN BỘ