Nhà máy nước cầu Đỏ đã có thể thu một phần nước tại sông Cầu Đỏ để pha trộn với nguồn nước bơm về từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch để khôi phục việc cấp nước sinh hoạt và thực hiện cấp nước luân phiên cấp nước từng khu vực để đáp ứng một phần nhu cầu của người dân.

TRỌN BỘ