Có rất nhiều các bạn học sinh từng là F0, sau khi khỏi bệnh đã quay trở về để tham gia vào đội tình nguyện và giúp đỡ cho rất nhiều những F0 khác. Cùng "Cà phê sáng" kết nối và trò chuyện với em Nguyễn Minh Đức, dù tuổi còn rất trẻ, vẫn còn là học sinh cấp 3 nhưng em đã có những đóng góp vô cùng tích cực với nhóm tình nguyện của Đoàn quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

TRỌN BỘ