Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết khác nhau được chia thành ba phần, gồm Hiểu về khởi nghiệp; Chuẩn bị cho khởi nghiệp và Những bài học khởi nghiệp; kể lại kinh nghiệm 20 năm khởi nghiệp và góc nhìn của tác giả về những vấn đề từ vi mô đến vĩ mô trong cộng đồng khởi nghiệp hiện nay tại Việt Nam.

TRỌN BỘ