Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, Nghị định 70 sửa đổi bổ sung một số chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo vừa được Chính phủ ban hành với nhiều quy định mới có sức nặng, hướng tới sự công bằng giữa doanh nghiệp quảng cáo trong nước và nước ngoài. Cùng trao đổi với ông Nguyễn Lâm Thanh - CEO Tiktok Việt Nam về những điểm mới trong Nghị định này.

TRỌN BỘ