Tiếp tục giãn cách xã hội ở hàng chục tỉnh thành, gánh nặng duy trì dòng chảy của cả một nền kinh tế tiêu dùng vẫn đặt phần lớn vào vai ngành logistics. Gặp gỡ ông Nguyễn Hoàng Long - Phó TGĐ Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel để rõ hơn về vai trò của công nghệ trong cơ hội và thách thức ngàn năm của ngành logistics giai đoạn này.

TRỌN BỘ