Các dòng gạo ST của Việt Nam đang dần xuất hiện nhiều hơn trong các siêu thị tại châu Âu. Gạo ST5 và ST20 đang tiếp tục giành thị phần và trong tháng tới, dòng gạo ngon ST24 sẽ bắt đầu được nhập khẩu vào thị trường này.

TRỌN BỘ