Mạo danh nông sản Đà Lạt là chuyện không mới...nhưng càng thời điểm cận Tết thì vấn đề này lại nóng trở lại. Không chỉ các mặt hàng rau, củ, quả mà giờ đây, ngay cả hoa tươi nhập về từ Trung Quốc cũng bị gắn nhãn mác hoa Đà Lạt. Điều này khiến người trồng hoa Đà Lạt hết sức bức xúc.

TRỌN BỘ