Chuyến biển cuối năm này, bà con ngư dân khai thác cá ngừ đại dương ở tỉnh Khánh Hòa rất phấn khởi khi giá bán có nhiều khởi sắc khi giá cá tăng 10% . Chính điều này là động lực giúp ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển xuyên tết. Với ngư dân tàu là nhà, biển là quê hương thứ 2 của mình nên ăn tết trên biển cũng như ăn tết ở nhà. Tất cả chỉ mong: sau tết khi trở về đất liền cá ngừ sẽ đầy khoang.

TRỌN BỘ