Việt vũ đạo là sự kết nối những con người từ nhiều đất nước khác nhau, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, tôn giáo... về một mái nhà chung - võ cổ truyền Việt Nam. Những thế võ của người Việt, được biểu diễn ở các châu lục, các địa danh nổi tiếng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt vũ đạo, môn phái là nhà, võ sinh là anh em, võ thuật là phương tiện kết nối yêu thương và tình đoàn kết, những giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần và khí phách Việt Nam được lan tỏa và phát huy ở bất cứ nơi nào võ Việt Nam có mặt. Việt vũ đạo thể hiện một phong cách, một nghệ thuật, một triết lý võ thuật nhân văn, một tinh thần không ngừng vượt khó vươn lên, một người thầy lớn, một mái nhà chung, một tình yêu, một niềm tin, một con đường - con đường Việt vũ đạo, con đường khẳng định giá trị Việt Nam

TRỌN BỘ