Trong chương trình Ngày trở về: Mẹ ơi con là người Việt Nam, kỷ niệm tròn 10 năm Ngày trở về phát sóng, sẽ có nhiều nốt trầm, nhiều dấu lặng khiến khán giả xúc động. Đó là những người già Việt Nam sống ở trại dưỡng lão ở nước ngoài nhưng tâm hồn lúc nào cũng hướng về Việt Nam. Đó là những cô dâu người Việt sống tại Đài Loan luôn tìm cách giữ tiếng Việt cho con. Và những đứa con dẫu trưởng thành vẫn đi tìm người mẹ Việt của mình, chỉ mong một lần trong đời được gọi hai tiếng Mẹ ơi!

TRỌN BỘ