Với sự trở lại đầu tiên của Gala Giai điệu tự hào, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc đã gắn liền với một giai đoạn Cách mạng quan trọng, đó là những ca khúc được sáng tác trong những năm 1945 - 1954.

TRỌN BỘ