Một trong những động lực cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic lần này là sự cổ vũ nhiệt tình của các thành phố của Nhật Bản, có đến 16 thành phố tại Nhật Bản đã đăng ký trở thành phố chủ nhà của đoàn thể thao nước ta, một trong số đó là thành phố Fukushima.

TRỌN BỘ