Biệt đội Bụng Tốt lần đầu tiên đến ga tàu trải nghiệm tự mua vé đi du lịch bằng tàu hỏa. Các bạn giúp đỡ một cụ già thao tác mua vé trên bảng điện tử và đưa cụ ra ga để lên tàu. Trong lúc ấy, Fristi phát hiện để quên chiếc balo nên quay lại lấy, không ngờ, đến lúc ga tàu không thấy các bạn đâu. Fristi tưởng tượng rằng con quái vật rắn nhiều chân đã bắt có các bạn nên đã chiến đấu với nó. Cuối cùng các bạn xuất hiện và nói cho Fristi biết đó chính là tàu hỏa đời mới nhất chứ không phải quái vật. Hóa ra, Fristi chưa bao giờ nhìn thấy tàu hỏa nên mới hiểu lầm như vậy.

TRỌN BỘ