Kỳ thi đến gần cô giáo giao nhiệm vụ cho Tin Tin giúp đỡ Fristi môn Toán. Vậy nhưng Tin Tin ham chơi đã không giúp đỡ bạn. Cuối cùng, nhờ chiến thắng con quái vật lười biếng, Fristi giúp Tin Tin luyện viết chữ đẹp. Tin Tin giúp Fristi học tốt Toán. Cả hai bạn đã cùng nhau tiến bộ và được cô giáo tuyên dương trước lớp.

TRỌN BỘ