Bố mẹ Tin Tin quyết định cho các bạn nhỏ đi công viên nước. Thế nhưng, Tin Tin không biết bơi nên cậu giãy nảy lên, phản đối. Ở bể bơi, Tin Tin liên tục nói sức khỏe không được tốt, nhưng Fristi đã dùng ngay chiếc đồng hồ health tracking để kiểm tra cậu bạn. Kết quả là Tin Tin không bị sao hết, cậu bé chỉ viện mọi lý do để không phải xuống bể bơi thôi. Fristi, Đô Đô, và Lily phải hết sức khích lệ mới có thể giúp Tin Tin vượt qua được nỗi sợ “nước”. Fristi trao cho người bạn thân của mình một chiếc khiên coi như là phần thưởng dành cho sự can đảm của Tin Tin.

TRỌN BỘ