Sau khi con quái vật Do Thám ở tập trước bị tiêu diệt, biệt đội Bụng Tốt đã thu thập được cây gậy do thám của nó. Nhờ có cây gậy do thám đó, các bạn nhỏ biết được thông tin quái vật Xấu Bụng chuẩn bị dẫn đàn em xuống phá hủy Viện vũ khí Trái Đất. Trước khi tới, quái vật Xấu Bụng đã cho đàn em đánh cắp ba lô vô cực và đồng hồ vạn năng của các bạn nhỏ nhưng chỉ đánh cắp được của Đô Đô còn các bạn khác thì đánh cắp không thành công. Các bạn nhỏ đã có một cuộc chiến vô cùng ác liệt để lấy lại vũ khí của mình, Đô Đô bị bắt đi.

TRỌN BỘ