Biệt đội Bụng Tốt cùng nhau phiêu lưu trong rừng thông Đà Lạt. Các bạn vô tình phát hiện ra một chiếc hố bị sạt lở có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Biệt đội Bụng Tốt đã chiến đấu với quái vật săn đêm, cùng nhau che lại chiếc hố và lập bảng cảnh báo nguy hiểm giúp mọi người . Sau đó, Biệt đội Bụng Tốt đã cùng nhau nhặt trái thông khô và có một chuyến đi thật vui vẻ.

TRỌN BỘ