Ngày quốc tế thiếu nhi, mẹ đã chuẩn bị cho các bạn nhỏ những món quà. Vậy nhưng khi mở quà, biệt đội Bụng Tốt thấy thiếu một món. Các bạn nghĩ rằng có một bạn trong nhóm chưa ngoan nên không được nhận quà. Thực ra là vì những món quà đã bị giao nhầm. Cuối cùng, biệt đội Bụng Tốt ai cũng có quà và đón ngày quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ.

TRỌN BỘ