Biệt đội Bụng Tốt về thăm nông trại ngày cuối tuần. Các bạn phát hiện chú gà con ham chơi, lạc đàn sa chân vào vũng nước, chới với không lên được. Cả đội tưởng tượng chiến đấu với Quái vật vũng bùn. Thực tế các bạn đeo găng tay, đi ủng lội xuống vũng bùn cứu chú gà con và đưa chú về với gia đình của nó.

TRỌN BỘ