Trong lúc đi dạo, các bạn phát hiện ra nhiều những chiếc thìa nhựa bị vứt bỏ bừa bãi. Các bạn tưởng tượng chiến đấu với con quái vật vô ý thức. Thực tế là các bạn thu nhặt lại những chiếc thìa rồi rửa sạch. Các bạn tưởng tượng mình là những nghệ nhân sáng tạo, thiết kế đèn chùm và gương bằng thìa nhựa rồi bán đi để gây quỹ từ thiện.

TRỌN BỘ