Ông định giăng đèn lồng ra cổng cho sáng và đẹp. Ông lấy những chiếc đèn lồng ra thì đèn có mấy con gián trú bên trong, đèn thủng mấy lỗ do gián cắn. Các bạn tưởng tượng chiến đấu với quái vật gián. Thực tế là các bạn tìm cách đuổi gián và cắt hình hoạ tiết dán vào những lỗ bị gián cắn.

TRỌN BỘ