Các bạn giúp bà đan khăn, áo để gửi các bạn nhỏ trên vùng cao vào mùa đông tới. Các bạn tưởng tượng trong thế giới khăn, áo, mũ của bà đan và giúp bà gỡ rối những cuộn len bị rối. Các bạn gỡ len và quấn lại thành từng cuộn cho bà. Giúp bà hoàn thiện sớm những tấm áo, chiếc khăn, chiếc mũ gửi lên vùng cao.

TRỌN BỘ