Biệt đội Bụng Tốt giúp cô giáo đưa con robot mô hình lên lớp làm giáo cụ dạy học. Tại đây, Fristi nhìn thấy, tưởng robot từ hành tinh khác đến phá hủy trái đất. Fristi tưởng tượng mình cùng Biệt đội Bụng Tốt chiến đấu với Quái vật Robot để bảo vệ trái đất. Thực tế là các bạn cùng giải thích cho Fristi rằng đó chỉ là Robot mô hình giúp các bạn hiểu hơn về sự phát triển tương lai.

TRỌN BỘ