Theo báo cáo mới nhất của CƠ QUAN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM Fitch Rating, quý III năm nay kinh tế Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu phục hồi. Kinh tế tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp giảm cùng việc xuất khẩu tăng trưởng trở lại là dấu hiệu tốt hỗ trợ khả năng trả nợ của người đi vay, và cũng là cơ sở cho khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.

TRỌN BỘ