Tay đua người Ecuador đã bổ sung thêm 1 danh hiệu nữa trong bảng vàng thành tích của mình.