Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tháng 3 - quý 3 chào đón 4 nhà leo núi: bạn Nguyễn Ngọc Dũng đến từ trường THPT Thanh Hà, Hải Dương; bạn Nguyễn Nhật Nam đến từ trường THPT Đống Đa, Hà Nội; bạn Trần Danh Nhân đến từ trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ; bạn Nguyễn Thiện Hải An đến từ trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

TRỌN BỘ