Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tuần 3 - tháng 2 - quý 3 chào đón 4 nhà leo núi: bạn Đỗ Thị Phương Nga đến từ trường THPT Trần Phú, Lâm Đồng; bạn Nguyễn Hải Lâm đến từ trường THPT Phúc Thọ, Hà Nội; bạn Nguyễn Thảo Anh Thư đến từ trường THPT chuyên Long An; bạn Dương Minh Hiển đến từ trường THPT Kiến An, Hải Phòng.

TRỌN BỘ