Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tháng 1 - quý 3 chào đón 4 nhà leo núi: Lưu Phương Diệu đến từ trường THPT Giao Thủy B, Nam Định; bạn Nguyễn Thị Thu Hương đến từ trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên; bạn Cù Đức Hiếu đến từ trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa; bạn Nguyễn Tấn An đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

TRỌN BỘ