Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tuần 1 - tháng 3 - quý 3 chào đón 4 nhà leo núi: bạn Nguyễn Nhật Nam đến từ trường THPT Đống Đa, Hà Nội; bạn Mai Nhật Nam đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh; bạn Nguyễn Lê Gia Khánh đến từ trường THPT Lệ Thủy, Quảng Bình; bạn Trần Danh Nhân đến từ trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ.

TRỌN BỘ