Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tuần 2 - tháng 3 - quý 3 chào đón 4 nhà leo núi: bạn Nguyễn Ngọc Dũng đến từ trường THPT Thanh Hà, Hải Dương; bạn Lê Thị Thu Trang đến từ trường THPT Chu Văn An, Quảng Ninh; bạn Nguyễn Văn Duy Bảo đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam; bạn Trương Ngọc Bích Châu đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp.

TRỌN BỘ