Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tuần 3 - tháng 3 - quý 3 chào đón 4 nhà leo núi: bạn Trần Nguyễn Thanh Lâm đến từ trường THPT Tân Phú, Đồng Nai; bạn Nguyễn Minh Trung đến từ trường THPT Việt Trì, Phú Thọ; bạn Trần Hậu An Nguyên đến từ trường THPT chuyên Hà Tĩnh; bạn Nguyễn Thiện Hải An đến từ trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

TRỌN BỘ