Đường lên đỉnh Olympia 2021 Cuộc thi tháng 3 - quý 4 chào đón 4 nhà leo núi: bạn Nguyễn Minh Triết đến từ trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình; bạn Lê Thanh Quý Hải đến từ trường THPT TX. Quảng Trị; bạn Hoàng Công Gia Bảo đến từ trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An; bạn Bùi Đức Đăng đến từ trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh.

TRỌN BỘ