Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi dành cho các bạn học sinh THPT do VTV3 sáng tạo. Với các phần học bổng dành cho những người chiến thắng, và hơn thế, với tinh thần chinh phục các đỉnh cao tri thức, Đường lên đỉnh Olympia đã, đang và sẽ góp phần tích cực để tạo nên những thế hệ thanh niên Việt Nam giỏi giang, tự tin, năng động.

TRỌN BỘ