Đường lên đỉnh Olympia 2021 tuần này chào đón 4 nhà leo núi: bạn Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Nguyên Hà, Thái Bình; bạn Trần Vũ Duy Thái đến từ trường THPT Tống Văn Trân, Nam Định; bạn Nguyễn Nhật Linh đến từ trường THPT Thạch Thất, Hà Nội; bạn Nguyễn Khánh Tùng đến từ trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng.

TRỌN BỘ