Tình hình giao thông dịp lễ có nhiều phức tạp, lưu lượng người tham gia giao thông theo ghi nhận tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn giao thông

TRỌN BỘ