Liên quan đến việc Bộ Nội Vụ hoàn thành thẩm định đề án sáp nhập huyện xã, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã phỏng vấn thứ trưởng Trần Anh Tuấn.