Tại châu Âu, Đức hôm qua đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa hiện nay tới ít nhất ngày 14/2 tới, đồng thời siết chặt thêm một số biện pháp hạn chế ngừa COVID-19.

TRỌN BỘ