Eduard Lowen đã thực hiện cú sút phạt kỹ thuật, ghi bàn gỡ hoà cho Olympic Đức.

TRỌN BỘ