: Điện thoại cũ, TV, tủ lạnh hỏng hóc, cho tới máy tính đã lỗi thời, hết giá trị sử dụng... Những thứ rác thải điện tử như vậy đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn xung quanh cuộc sống của chúng ta. Tại nhiều quốc gia, rác thải điện tử được xếp vào loại rác thải độc hại, cần xử lý theo một quy trình đặc biệt. Các phong trào thu gom, tái chế rác điện tử, vì thế, ngày càng được chú ý. Hãy cùng tới với Dubai (Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất) trong phóng sự sau, để xem rác thải điện tử đang được xử lý như thế nào tại đây?

TRỌN BỘ