STEM đang trở thành một phương pháp giáo dục mới phổ biến tại Việt Nam những năm gần đây. Phương pháp này là tích hợp các kiến thức khoa học, công nghệ kĩ thuật và toán học để trang bị cho mỗi học sinh kiến thức và kĩ năng giải quyết vấn đề. Giờ đây, ngay cả học sinh tại những địa bàn khó khăn cũng có những điều kiện để tiếp cận hình thức giáo dục STEM

TRỌN BỘ