Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý vi phạm giao thông. Đây là một trong những ưu tiên để đổi mới cách xử lý, giám sát vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc từ nay đến 2025. Trong số đó, việc lắp đặt camera giám sát thời gian qua, đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CSGT.

TRỌN BỘ