vùng đất chuyên canh trồng chè này có nhiệt độ trung bình cao hơn mức thích hợp với cá nước lạnh. Không những thế, cá tầm đang cung cấp thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn tại những làng nghề truyền thống làm chè.

TRỌN BỘ