Nhắc đến cà phê nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cà phê Tây Nguyên, nhưng trong mấy năm gần đây, cà phê mang yếu tố bản địa như Sơn La, Quảng Trị, Điện Biên …đã trở thành điểm đến của nhiều Doanh nghiệp. Những lợi thế riêng có như độ cao, khí hậu, chất đất làm nên một hương vị khác biệt của cà phê Sơn La.

TRỌN BỘ