Tính đến thời điểm hiện tại, khách đặt tour du lịch đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5 đã phục hồi khoảng được 80% cùng thời điểm năm 2019, tức là thời điểm chưa có dịch COVID-19. Thậm chí, nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã có khách đặt kín phòng.

TRỌN BỘ