Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý!” Chuyến tàu “Du hành ký ức” sẽ ngược dòng thời gian để đưa các bạn giải mã căn hầm trú ẩn hơn 55 năm tuổi. Hãy tạm tắt chế độ bay lên và cùng ZLIFE đi vào lòng đất, khám phá căn hầm chống bom và căn hầm chống bom nguyên tử ở tập 2 của “Du hành ký ức” nhé!

TRỌN BỘ