Điều gì ẩn chứa sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm qua? Những cổ vật quý hiếm trong hoàng thành xưa chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, lần đầu tiên được Zlife giải mã trong số đầu tiên của tiểu mục DU HÀNH KÝ ỨC. Hãy cùng bạn trẻ GenZ Đức Duy khám phá nhé.

TRỌN BỘ