Miền Bắc kết thúc nắng nóng và chuyển sang lạnh và rét. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng sâu đến miền Trung

TRỌN BỘ