KHÁT VỌNG VIỆT NAM - KHÁT VỌNG CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT TRẺ Bằng những lao động, sáng tạo và khát vọng mãnh liệt, rất nhiều người trẻ Việt Nam đã thành công ở nhiều lĩnh vực, đóng góp giá trị lớn vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Lấy cảm hứng từ những điều đó, chương trình "Khát vọng Việt Nam” ra đời và cùng định nghĩa lại một cách trọn vẹn các giá trị thịnh vượng. Đó là những giá trị về tinh thần, thể thất, tài chính và cộng đồng... tất cả cùng hướng tới mục tiêu "Vì một Việt Nam thịnh vượng".

TRỌN BỘ