Một Hà Nội đáng sống trong mắt bạn sẽ như thế nào? Những câu trả lời của 36 người tham gia dự án kể chuyện qua ảnh Photovoice thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau từ 18 cho đến 65 tuổi đến từ nhiều tỉnh thành, các dân tộc khác nhau và làm nhiều nghề nghiệp khác nhau tại Hà Nội để kiếm sống. Những người tham gia Photovoice sẽ chia sẻ suy nghĩ, góc nhìn, sự tương tác với Hà Nội và những mong muốn, tình yêu với thành phố này qua những bức hình qua chính họ chụp.

TRỌN BỘ